KR8 בלוג > בריאות > עסקים: מבנים וזכות ניהול מסחר ומסחר

עסקים: מבנים וזכות ניהול מסחר ומסחר

עסקים: מבנים וזכות ניהול מסחר ומסחר

בריאות

עסקים מייצגים חלק בלתי נפרד מהכלכלה המודרנית ומאפשרים לחברה גישה לסחורות ושירותים תוך יצירת צמיחה כלכלית והזדמנויות עבודה. עסקים הולכים מעבר רק פעילויות להרוויח כסף, כפי שהם מספקים הזדמנות לתרום למטרה חברתית הרבה יותר גדולה. מאמר זה יספק סקירה כללית של המבנים השונים של עסקים, הזכויות החוקיות של ניהול מסחר ומסחר, ואת ההשלכות של עיסוק בפעילות עסקית.

מבנים עסקיים

המבנה המשפטי של עסק יכול להשתנות באופן משמעותי בהתאם למטרתו, גודלו וסוג הפעולה שלו. חלק מהמבנים הנפוצים ביותר כוללים בעלות בלעדית, שותפויות, חברות בערבון מוגבל ותאגידים.

בעלות בלעדית מייצגת את המבנה הנפוץ ביותר. סוג זה של מבנה עסקי הוא בלעדי לאדם אחד שבבעלותו כל הנכסים והוא אחראי באופן אישי לכל החובות והחובות.

שותפויות כוללות שני אנשים או יותר המפעילים את העסק יחד וחולקים את הרווחים וההפסדים בהתאם להקצאתם המוסכמת. השותפים עשויים לחלוק באחריות על החובות וההתחייבויות ששולמו אם העסק נקלע לקשיים כלכליים.

חברות בערבון מוגבל (LLCs) מייצגות הכלאה של מבנה תאגיד ושותפות. חברי LLC שומרים על אחריות מוגבלת לחובות והתחייבויות החברה תוך שהם מרוויחים מהצלחת העסק. LLPs מועדפים בדרך כלל בקרב שוכרים, יזמי נדל"ן ונותני שירותים.

תאגידים הם המורכבים ביותר של כל המבנים העסקיים. סוג זה של מבנה מאפשר לעסק להיות בעל תוחלת חיים בלתי מוגבלת בזמן ולנצל הטבות מס מסוימות. תאגידים חייבים להיות דירקטוריון והם גם דורשים לעתים קרובות הגשות רגולטוריות מיוחדות.

זכויות ניהול מסחר ומסחר

על בתי העסק מוטלת חובה חוקית לוודא כי הם פועלים במסגרת החוק הכולל שמירה על זכויות הצרכנים. הגוף הרלוונטי להגנת הצרכן הוא ועדת הסחר הפדרלית (FTC), הפועלת למניעת פרקטיקות עסקיות מטעות או לא הוגנות. הגנות ספציפיות יותר יושמו כגון חוק דיווח אשראי הוגן וחוק נוהלי גביית חוב הוגנים.

עסקים חייבים גם לציית לחוקי ההגבלים העסקיים אשר מכפיפים ישויות להתדיינות משפטית כאשר הם מנסים להשיג כוח מונופוליסטי בענף הנבחר שלהם. חוקים אלה מונעים מחברות ליצור קרטלים ולהפגין התנהגויות אנטי-תחרותיות אחרות.

עסקים חבים חובת זהירות גם כלפי כל לקוח שמגיע למקום. העסק חייב לשמור על המקום במצב בטוח, תוך נקיטת צעדים סבירים כדי להגן על הלקוחות מפני פגיעה. עסקים חייבים גם לספק מידע מדויק על המוצרים שהם מוכרים ולספק מידע הקשור לחוזים שהלקוחות צפויים לחתום עליהם.

סיכונים בעיסוק בעסקים

המסגרת המשפטית סביב עסקים היא מורכבת ואי עמידה בה עלולה להוביל להשלכות דרמטיות. הסיכון לקבל חשבון מס גדול בלתי צפוי או לצאת מהעסק תמיד קיים. בנוסף, עסקים עלולים לעמוד בפני תביעות פוטנציאליות כאשר הם אינם מצייתים לתקנות, מתנהגים באופן לא מצפוני או גורמים נזק לגורמים אחרים, כגון לקוחות, ספקים או מתחרים.

עסקים יכולים גם לעמוד בפני תביעה משפטית בגין ביצוע הונאה או מצג שווא של מוצרים ושירותים. הפרת חוזה והפרת חובות אמונים הן טענות נפוצות לעסקים.

מסקנה

עסקים ממלאים תפקיד חשוב בכלכלה המודרנית שלנו ומספקים הזדמנויות מרובות לצמיחה כלכלית וליצירת מקומות עבודה. כל עסק הוא שונה ודורש תשומת לב ראויה למסגרות משפטיות מסוימות ולסיכונים פוטנציאליים. הבנת המבנים והזכויות השונים של ניהול מסחר ומסחר וההתחייבויות הפוטנציאליות הקשורות בהם חשובים ביותר לכל בעל עסק.

בריאות נוספים

KR8 בלוג